LAATSTE ALARM OP 1 MEI 2023

“Wij willen wonen in een rechtvaardig, veilig en solidair Europa waar ieder mensenleven telt en iedereen gezien en gehoord wordt. Een Europa waar ook mensen op de vlucht kunnen rekenen op bescherming en menswaardige opvang.”

Die oproep is nog net zo urgent als bij het eerste Alarm in mei 2020. We stonden op pleinen in dorpen en steden. We hebben lokale politici wethouders, burgemeesters opgeroepen plek te maken. En die hebben zich net als veel anderen ook vaak aangesloten en uitgesproken over hun solidariteit met mensen op de vlucht. Het afgelopen jaar beleefde tegelijkertijd de politieke onverschilligheid in Nederland haar dieptepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor mensen die in Nederland asiel willen aanvragen. Hier wordt falend asielbeleid zichtbaar dat minder te maken heeft met mogelijkheden die wij als land hebben om mensen humaan te verwelkomen, maar vooral met bewuste politiek gemotiveerde onverschilligheid die voortkomt uit een angstkramp voor stemmen op de populistische partijen. 

Eigenlijk is er dus geen reden om met Alarm Europa te stoppen. Er zijn ondertussen dan ook steeds meer Nederlandse en Europese organisaties in beweging gekomen over het toenemende geweld aan de grenzen, de pushbacks en de vreselijke situatie in Libië. Van protest, tot rechtszaken tegen nationale regeringen, de EU en Frontex. We gaan door met vechten voor een rechtvaardig en solidair Nederland en Europa maar op 1 mei 2023 hebben we dat voor het laatst gedaan door om 12:00 uur Alarm te slaan voor Europa. 


In solidariteit met alle mensen op de vlucht voor oorlog en terreur. Altijd. Sinfonietta Amsterdam