WAAROM

# Ooit zal deze Corona crisis voorbij zijn. Ooit zullen mijn ouders mijn kind in hun handen dragen. Ooit zal het stof van deze crisis dalen en alles wat achter de hekken gebeurt zal zichtbaar worden. Dan zal het pas duidelijk worden hoe groot de nood eigenlijk was. En het zal duidelijk zijn dat we het zagen en kozen niet(s) te doen. Daarom sla ik alarm – George Tobal

# Omdat solidariteit in tijden van crisis meer dan ooit nodig is – Halleh Ghorashi

# Beschamend vind ik het. Beschamend dat het ons niet lukt om mensen die bescherming nodig hebben, te beschermen. En dat we jarenlang wegkijken van de verschrikkingen in de vluchtelingenkampen. Ik zal elke glimp, elk verhaal, iedere tekening blijven delen, zodat dit niet vergeten raakt – Fleur Bakker

# Ik doe mee omdat er heel veel mensen klem zitten aan de grenzen van Europa. Migratie is een lastig thema, maar ik weiger te accepteren dat we geen betere oplossingen kunnen vinden, zonder dit mateloze menselijke leed. Het kan wel! Of zoals een oude wijze me eens zei: ‘het bestaande is geen alternatief!’ We moeten werken aan een betere toekomst waar plaats is voor veel mensen in het huis van Europa. 
p.s. We hebben al zo vaak mensen laten verrotten op allerlei van God verlaten plekken op de aarde. Zullen we het nu in 2020 voor de verandering een keertje enigszins beschaafd regelen? Dat is echt beter voor iedereen – Hanzo van Beusekom

# Omdat onze regering buitengewoon inhumaan omgaat met kinderen die in de kampen in de rafelranden van Europa verblijven. Nederland heeft het verdrag Rechten van het kind in 1989 ondertekend. Daarin beloven we bescherming aan kinderen waar dan ook in welke omstandigheid dan ook. Die verantwoordelijkheid moet Nederland nu nemen, in plaats van bang te zijn voor precedent schepping en andere zaken. Het gaat om échte mensenlevens die nú hulp nodig hebben. En bovendien: het enige verschil tussen mij en die 500 kinderen is dat ik 30 jaar eerder ben geboren. Dus ik kan niet anders dan me hier voor in te zetten – Farnoosh Farnia

# Omdat ik het noodzakelijk vind om mij persoonlijk te blijven inzetten dat Europa geen afwerend fort wordt. Maar juist een verbond is van mensen die staan voor vrede, rechtvaardigheid, onderlinge solidariteit en menselijke waardigheid – Roswitha Weiler

# Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich blijven uitspreken voor een Europa waarin elk mensenleven telt – Eduard Nazarski

# Als mens en als burger vind ik het belangrijk om iedereen hier welkom te heten. Vanwege de onmenselijke situatie in de vluchtelingenkampen vind ik de houding van de regering onbegrijpelijk en onmenselijk. Neem verantwoordelijkheid en neem minimaal die 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op – Kees Blijleven

# Omdat mijn hart bloedt iedere keer als ik hoor, lees, zie over hoe we collectief onze rug keren naar mensen in nood. Ik kan niet aanzien hoe onze regering zich overal van af maakt met ‘opvang in de regio’ als ge-wel-dige oplossing. Daarom sla ik alarm – Emma Schouwenaar 

# Dit is 2020 en dit is Europa: uit onze naam worden vluchtelingen teruggestuurd naar plekken waar hun rechten niet bestaan, wordt hen de toegang tot ons vasteland ontzegd, wachten gezinnen die net ontkomen zijn aan oorlog jarenlang in barre omstandigheden op hun eerste afspraak in een tentje. Dit kan niet, dit mag niet, dit gebeurt wel. Uit onze naam – Jantine Wijnja

# Omdat de geloofwaardigheid van Europa, van mij en van ons op het spel staat. Omdat we wegkijken van problemen aan onze grenzen. Omdat wij mensen in nood aan hun lot overlaten. Migratie is van alle tijden en heeft ons gemaakt wie wij zijn. Het is een kans niet alleen een probleem. Daarom sla ik Alarm voor Europa – Xander Straat 

Iemand zei: “Ik blijf hier iedere eerste maandag van de maand staan, zoals de dwaze moeders van Argentinië.” Dat geeft mij moed: dit houdt niet op – Fronnie


WIJ DOEN OOK MEE

Marten Bos – Sanne van der Kooij – Arno Straat – Nosrat – Monique Hoving – Susanne Volder – Harry Starren – Sandra Rottenberg – Sandra kloezen – Ruth Oldenziel – Marwil – Nicoletta Emmens – Deen van Meer – Lotte Huising – Lucienne Ooijman – Nicoline Snaas – Yardeen Roos – Rikje Jansen – Teuna Bongers – Lin McDevitt-Pugh – lara aerts – Jan Klug – Margo Kistemaker – Frans Hoyinck – Henry Alles – Olga Busch – Thom – Karin Geuijen – F.P.M. Florin – Lijn Schutte – Saundra Williams – Geert Tom Heikens – laurena lau – Piet van Geel – Robert – Marianne zon – Joop ten Kate – Hannah Freud – Mart Bakker – Jose van Rossum – Eugène van den Hemel – Heleen Koppelaar – Ineke van der Straaten – Jessica Maas – Eleni Koulouki – Wanda Steiger – Caroline van Eijck – de Jong – Yol Visser – Johan Hahn – Birgit Schuch – Inge Creemers – Anna Stupers – Birgit de Priester – Carole Westerkamp – Rene Janssen – Ted van Leeuwen – Brecht Janssen – Jacqueline van Loon – Kobe Flapper – Jasper Vink – Shahla Rahimi – Steven de Boer – Donij van Doorn – Ron Gravemaker – Paul Weller – Jeffrey spangenberg – Margreeth – Jeroen Corduwener – Sacha .Barraud – Wiebe en Richtsje Wijnja – Saskia Bakker – Wilma KeizerDelft – Jedidja Fortuijn – Ingeborg de Lange – Carien Westerveld – José – Carin Loman – Jos van Kessel – Ruth Meendering – Véronique Schutgens – Dominique van ratingen – Léon Sonnenschein – Senad Alic – Reineke Commandeur – Ria Pool Meeuwsen – René de Klein – Hasan sh – Tine Davids – Alice D. – Yusuf Kangus – Kristina van der Geest – Dionne Pierik – Janette – Erik Pool – Theo van Bruggen – Jaap Modder – Monique – Yannick Raczynski-Henk – Fenneke Reysoo – Reinier Nieuwenhuis – Jose Venhorst – vincent de rooij – Floor – Tinie – H.Otten – Fatima Essahsah – Monica – Mae – Karin Kloosterboer – Nicoline – Joy – Henny van Extel – Gerlinda den Otter – Anja – Manou Boulogne – Marie-Thérèse Dijkzeul – Francien – Thabi Mooi – Margriet van Engelen – Ricky van Dalen – Esthwr – Kim van Kaam – Jacobien van Boeijen – Olivia – Titia Feldmann – Betsy Torenbos – Natalia Pershina – Ellen Poortenga – Nina van Vugt – Caroline van Eijck – de Jong – Kim van Kaam – Frits Florin – Zoe – Lieke Berkhuizen – Ankeniete – Kate Wildschut – Fleur Bakker – Sam Zondervan – piet janssen – Marianne de Laet – Johanneke van Kempen – Richard Neef – lieke – Corry – Aura Rascón – Cathrien Hoijinck – Riska Wijgergangs – Mariel Otten – Annabelle – Ruud Broekhuizen – Bengin Dawod – Karoline Fleumer – Sabine – Wim ter keurs – Doris – Esther Matze – Diana de Monte